LINKIT

STUDIO57
http://www.studio57.fi/
Studio57:n tilat ovat toimivat ja viihtyisät, erilaisia soittotiloja
löytyy 14-70 neliöön. Laitteisto on tämän hetken uusinta studiotekniikkaa,
ääniraitoja riittää isoihinkin projekteihin. Studio57:n kautta on saatavilla myös
edulliset paketit johon kuuluu äänitystyöt, masterointi, levyjen graafinen-
suunnittelu ja cd-levyt. Tiloissa on myös majoitus ja saunamahdollisuudet.


TEOSTO
http://www.teosto.fi/
Teosto toimii yhdyslenkkinä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä.
Teoston tehtävänä on huolehtia, että musiikin käyttäjät saavat helposti
luvat musiikin käyttöön ja että tekijät saavat korvaukset teostensa
esittämisestä ja tallentamisesta. Teosto edustaa musiikin luovia tekijöitä
- säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia - sekä musiikin kustantajia.


GRAMEX
http://www.gramex.fi/
Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden
tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia sekä kerää heille tämän
lain mukaisia korvauksia. Lisäksi Gramex edistää kotimaisen esittävän
säveltaiteen ja äänitetuotannon toimintaedellytyksiä.


ESEK
http://www.gramex.fi/
ESEK eli Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus on Gramexin yhteydessä
toimiva erillinen yksikkö, jonka tehtävänä on erilaisin tukitoimenpitein
edistää kotimaista esittävää säveltaidetta. Edistämistoiminta rahoitetaan
pääasiassa yksityisin tekijänoikeusvaroin (ulkomaisten äänitteiden soittokorvaukset
ja kasettimaksuvarat). Toiminnan piiriin kuuluvat kaikki musiikin lajit ja se
painottuu rahoituspohjasta johtuen ammattimaiseen tekemiseen.


LUSES
http://www.luses.fi/
Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö (LUSES) tukee kotimaista luovaa
säveltaidetta jakamalla avustuksia, joilla tuetaan ammattimaista luovaa
työtä ja erityisesti sen esille tuomista.